Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja

CŠOD v šolskem letu 2014/2015 sodeluje v projektu Shema šolskega sadja.

Več informacij

http://www.shemasolskegasadja.si/